Gelieve even te wachten...

NL

NL FR
Sluiten

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg.Wedstrijdreglement - Smartphoto's magische kerstfotowedstrijdARTIKEL 1 - Organisator

Deze actie wordt georganiseerd door smartphoto group NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren.

ARTIKEL 2 - Wedstrijdinfo

De wedstrijd gaat digitaal door via de wedstrijd url: https://www.smartphoto.be/nl/magische-kerstfotowedstrijd en https://www.smartphoto.be/fr/concours-photo-noel en heeft plaats vanaf maandag 18 december 2023 tot en met zondag 31 december 2023 om 23u59 en is toegankelijk voor alle bezoekers surfend vanuit België.

ARTIKEL 3 - Recht van aanpassing organisator

De organisatoren behouden zich het recht om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

ARTIKEL 4 - Communicatie wedstrijd

Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt via sociale media van smartphoto, via de e-mail nieuwsbrief of via de website www.smartphoto.be. Het contactadres is marketing@smartphoto.be. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de actie gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal.

ARTIKEL 5 - Deelnamevoorwaarden

De actie staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van de organisatoren, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in België, of zonder vaste woon- of verblijfplaats in België. Er kan slechts 1 keer per persoon deelgenomen worden en er kan slechts 1 prijs per gezin worden bekomen.

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn om te mogen deelnemen. Deelnemers die jonger zijn dan 18 maken geen kans om als winnaar van een prijs te worden aangeduid.

ARTIKEL 6 - Inruilbaarheid prijzen

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

ARTIKEL 7 - Voorwaarden prijzen

Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin. De gewonnen prijzen mogen niet overgedragen worden naar andere personen.

ARTIKEL 8 - Misbruik of bedrog

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

ARTIKEL 9 - Wetgeving verzameling persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 11 december 1998 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. Bovendien kunnen de gegevens worden gedeeld met de wedstrijdpartner van de organisator, zijnde Plopsa. De deelnemers hebben wel bij smartphoto vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. De deelnemer aanvaardt dat er tijdens de duur van de wedstrijd mailberichten kunnen worden verzonden.

Smartphoto stelt zich middels huidige Algemene Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd)

ARTIKEL 10 - Wedstrijdreglement

Door hun inschrijving en deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit reglement.

ARTIKEL 11 - Deelnemen aan de wedstrijd

Deelnemen kan door het wedstrijdformulier in te vullen op de actiepagina van de organisator. Zowel gegevens met betrekking tot naam en e-mailadres dienen te worden ingevuld, alsook een kerstfoto met originele titel dient te worden geüpload om te kunnen deelnemen. AI gegenereerde foto's worden niet geaccepteerd. Bovendien moeten de voorwaarden van het wedstrijdreglement onderaan het formulier worden aanvaard. Tenslotte kunnen de kerstfoto en/of een van de aangeboden quote templates op de bedankpagina op Instagram gedeeld worden met de hashtag #smartphotoxmas en de tag @smartphotobe om extra kans te maken. Hiervoor dient het profiel openbaar te staan. Er kan slechts 1 keer per persoon deelgenomen worden.

ARTIKEL 12 - Hoofdprijs

1 deelnemer wint een jaar vol smartphoto geschenken, waarbij iedere maand 1 geschenk gratis besteld kan worden. De winnaar zal iedere maand een voucher ter waarde van €50 ontvangen die op www.smartphoto.be op het hele assortiment gespendeerd kan worden.

ARTIKEL 13 - Aanduiding winnaar hoofdprijs

De winnaar wordt gekozen op basis van de originaliteit van de kerstfoto en de titel. In geval van ex aequo wordt de winnaar aangeduid op basis van moment van inzending. Hierbij krijgen eerdere deelnames de voorkeur.

ARTIKEL 14 - Extra prijzen: 9 smartphoto vouchers van €50

9 winnaars winnen een voucher van €50 die op het hele assortiment op www.smartphoto.be besteed kunnen worden. De prijzen zijn inclusief verzendkosten.

ARTIKEL 15 - Aanduiding winnaars smartphoto vouchers

De 9 volgende inzendingen die geen hoofdprijs winnen maar ook door de jury worden uitgekozen omwille van hun originele foto en titel, zullen worden geselecteerd als prijswinnaar voor de smartphoto vouchers. In geval van ex aequo wordt de winnaar aangeduid op basis van moment van inzending. Hierbij krijgen eerdere deelnames de voorkeur.

ARTIKEL 16: Contacteren winnaars

Alle winnaars van de prijzen worden uiterst 1 maand na afloop van de actie bekendgemaakt via de wedstrijdpagina en/of via het e-mailadres dat ze opgaven in het wedstrijdformulier. De winnaar van een prijs geeft smartphoto toestemming om kosteloos zijn / haar naam te gebruiken in het kader van de bekendmaking van de winnaars. De organisator van de wedstrijd zal de winnaars contacteren via het kanaal waarmee ze hebben deelgenomen of via e-mail, indien het e-mailadres van de deelnemer bekend is.

ARTIKEL 17: Andere vragen m.b.t. de wedstrijd

Alle vragen aangaande de organisatie van of deelname aan de wedstrijd kunnen worden gesteld via het contact wedstrijd e-mailadres marketing@smartphoto.be of via de sociale media kanalen van smartphoto.