NL

NL FR
Sluiten

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg.

Algemene Privacyverklaring

Ons Privacybeleid vind je terug in onze Algemene Privacyverklaring

Laatst aangepast op: 16/11/2023

Bij smartphoto vinden we je privacy heel belangrijk. Om van onze service te genieten, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. In deze Algemene Privacyverklaring vind je terug wat we allemaal met deze gegevens doen en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Deze “Algemene Privacyverklaring” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: smartphoto group NV, met maatschappelijke zetel te Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0405.706.755 (hierna: “smartphoto”).

Deze Algemene Privacyverklaring bevat je rechten en plichten ten aanzien van smartphoto en kan worden herwerkt of geüpdatet. We adviseren je om deze aandachtig te lezen en regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen

Smartphoto stelt zich middels huidige Algemene Privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd).

Functionaris voor gegevensbescherming / DPO
Het is de taak van de Functionaris voor gegevensbescherming / DPO om ervoor te zorgen dat het Privacybeleid van het bedrijf in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Functionaris voor gegevensbescherming/DPO treedt op als adviseur van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker. Hij/zij dient tevens op te treden als contactpersoon van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Functionaris voor gegevensbescherming / DPO kan via het volgende mailadres gecontacteerd worden: dpo.be@smartphoto.com.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

- Categorie 1: zonder registratie: je IP-adres;
- Categorie 2: bij registratie op de website/app voor een account: je e-mailadres en paswoord, en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel, zoals je naam, voornaam en/of persoonlijke gebeurtenissen in de kalenderfunctionaliteit;
- Categorie 3: je voornaam, naam en adresgegevens om een levering mogelijk te maken: je betalings- en facturatiegegevens bij het maken van een bestelling;
- Categorie 4: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
- Categorie 5: afbeeldingen die je bewaart via je account, of oplaadt voor het leveren van de goederen;
- Categorie 6: via cookies: zie artikel 9.
- Categorie 7: doorgifte aan derde partijen: je IP-adres, e-mailadres, bestelgegevens en overige elektronische gegevens.

ActiviteitVoorbeeldenContext
Categorie 1:
Gebruik maken van smartphoto’s diensten zonder registratie
Jouw IP-adres, voorkeurenWanneer je bijvoorbeeld een fotoalbum creëert zonder een account aan te maken, wordt onder andere je IP-adres bewaard
Categorie 2:
Aanmaken smartphoto account
Jouw e-mailadres, paswoord en alle andere door jou ingevulde bijkomende persoonsgegevens zoals je naam, voornaam of persoonlijke gebeurtenissen in de kalenderfunctionaliteitBij het aanmaken van een smartphoto account zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor de registratie. De overige persoonsgegevens kunnen vrij door jou worden ingevuld
Categorie 3:
Bestellingen en leveringen
Jouw voornaam, naam, (e-mail)adres, betalings- en facturatiegegevens.Deze gegevens zijn de standaardgegevens voor je bestellingen en leveringen
Categorie 4:
Inschrijving nieuwsbrief
Jouw e-mailadresWanneer je kiest om je in te schrijven op onze nieuwsbrief zal je e-mailadres door ons worden verwerkt
Categorie 5:
Opladen van afbeeldingen
Jouw afbeeldingenAfbeeldingen die je oplaadt in je account worden door ons bewaard
Categorie 6:
Cookies
Gegevens over jouw klik- en kijkgedrag op de website of op andere online smartphoto diensten, apparaten, IP-adres, type internetbrowser, locatiegegevens, voorkeuren, ...Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer hierover kan je lezen in artikel 9
Categorie 7:
Doorgifte aan derde partijen
Jouw IP-adres, e-mailadres, bestelgegevens en overige elektronische gegevensBepaalde informatie wordt doorgegeven aan onze partners wanneer je ervoor kiest om bijvoorbeeld een recensie te plaatsen over smartphoto of een waardebon te kiezen uit ons partnernetwerk. Meer informatie hierover in artikel 3.3.

2.2. Smartphoto kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:

  • door gebruik van cookies (zie artikel 9);
  • tijdens je registratie en gebruik van de website of de app.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Smartphoto zal de bij jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Categorie 1: je IP-adres met het oog op het verzorgen en verbeteren van onze website/app en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden achterhaald, met als rechtsgrond de legitieme belangen van smartphoto om haar website/app en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Via het IP-adres wordt ook de geografische informatie via Google verwerkt. Verder onthouden wij je voorkeuren om je zo een passend advies te kunnen geven.
- Categorie 2: je e-mailadres en paswoord (en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel) met het oog op het beheer van je account op deze website/app, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
- Categorie 3: je voornaam, naam en adresgegevens voor de levering, je betalings- en facturatiegegevens van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. Bij elke nieuwe bestelling kan je ervoor kiezen om betalingsgegevens te bewaren of niet. Deze gegevens worden enkel bewaard als bijkomende dienstverlening naar jou toe.
- Categorie 4: je e-mailadres met het oog op het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
- Categorie 5:afbeeldingen die je bewaart via je account of oplaadt voor het leveren van de goederen.
- Categorie 6: cookies, zie artikel 9 voor meer informatie.
- Categorie 7: jouw IP-adres, e-mailadres en bepaalde bestelgegevens worden beveiligd doorgegeven aan onze partners met als doel de door jou gevraagde handeling te kunnen uitvoeren. Deze handeling kan onder andere bestaan uit het plaatsen van een recensie over smartphoto of het ontvangen van een waardebon uit ons partnernetwerk. Verder wordt deze informatie doorgegeven voor boekhoudkundige of beveiligingsdoeleinden. Smartphoto baseert zich hiervoor op de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en waar nodig op jouw voorafgaande toestemming.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De Persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, als je daar je toestemming voor hebt gegeven.

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan smartphoto je Persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot smartphoto, en haar diensten.

Deze toestemming kan je op elk moment eenvoudig intrekken, zonder motivering en gratis, via je profiel of door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan elk promotioneel e-mailbericht. Je kan ook contact opnemen per e-mail via contact.nl@smartphoto.be of per brief op volgend adres:

smartphoto
DA 852-809-8
Postbus 4 - 9230 Wetteren - België

3.3. Doorgifte aan derde partijen:

Smartphoto zal je Persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen zonder je toestemming, met uitzondering van:
- vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met smartphoto voor het uitvoeren van de gevraagde diensten (zoals levering van de bestelde goederen);
- derden in het kader van het beheer van je dossier. Je gegevens kunnen doorgegeven worden aan en verwerkt worden door software- en cloudleveranciers, financiële partners, leveranciers of elke andere derde die een rol speelt bij jouw dossier. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail;
- ondernemingen met wie smartphoto een samenwerking is aangegaan zoals een partnernetwerk voor waardebonnen of een recensieplatform.

De gegevens die worden doorgegeven aan derde partijen worden adequaat beveiligd door gepaste maatregelen zoals versleuteling en pseudonimisatie, zodat jouw privacy te allen tijde wordt gewaarborgd, en door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig. Smartphoto zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat smartphoto je Persoonsgegevens aan genoemde derde partijen bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Zo willen we je ervan op de hoogte stellen dat wij je contactgegevens importeren in Facebook en/of Instagram om je onze advertenties te kunnen sturen vanuit onze Facebook- en/of Instagrampagina. Indien je dit niet langer wenst, kan je je hiervoor afmelden. Het gebruik en de overdracht van informatie door smartphoto via Facebook Graph API's (Application Programming Interfaces) en/of Instagram Graph API's voldoet aan de gebruiksvoorwaarden van Facebook/Instagram. Smartphoto's gebruik en overdracht van informatie ontvangen van Google API's (Application Programming Interfaces) voldoet aan het Google API Services Gebruikersgegevensbeleid, inclusief de vereisten voor Beperkt Gebruik.

Verder zal smartphoto je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven, of met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat smartphoto je Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. Smartphoto zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en smartphoto.

- Categorie 1: zonder registratie: je IP-adres voor de duur van je bezoek aan de website/app.
- Categorie 2: je e-mailadres en paswoord, en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel, worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
- Categorie 3: je voornaam, naam en adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
- Categorie 4: je e-mailadres wordt bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
- Categorie 5: afbeeldingen die je hebt opgeladen via je account worden 24 maanden bijgehouden. Bij het plaatsen van een nieuw order, wordt deze periode opnieuw met 24 maanden verlengd. Wanneer er beelden werden opgeladen of gebruikt voor een bestelling zonder dat er voorafgaand een account werd aangemaakt, zullen deze gedurende 1 maand bewaard blijven.
- Categorie 6: cookies, zie artikel 9.
- Categorie 7: deze gegevens worden gedurende een beperkte tijd bijgehouden, overeenkomstig het samenwerkingscontract dat smartphoto met haar partner is aangegaan.

Artikel 5 – Jouw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat smartphoto van je Persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan smartphoto. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen je Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of vraag tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
Je mag eveneens vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en bijvoorbeeld om je gegevens te importeren in Facebook om je onze advertenties te kunnen sturen; in dergelijk geval hoef je uiteraard geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door smartphoto verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van je rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar contact.nl@smartphoto.be of per post naar (mits je je als klant kan identificeren): smartphoto DA 852-809-8 Postbus 4 - 9230 Wetteren - België

5.7. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.
Een vordering tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechtbank blijft hierna nog altijd mogelijk indien je schade zou lijden als gevolg van de foutieve verwerking van je Persoonsgegevens.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om je Persoonsgegevens te beschermen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

6.2. In geen geval kan smartphoto dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. Je garandeert dat je op rechtmatige wijze de toestemming hebt bekomen van de mensen die op de door jou ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen, dat er geen copyright ligt op de afbeeldingen die je ons opstuurt, en als er copyright of enig ander recht ligt op afbeeldingen, dat je die rechten dan hebt en dat je smartphoto dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen smartphoto wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten via je computer of mobiel apparaat, je IP-adres en je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde je Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je Persoonsgegevens aan onze werknemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Algemene Privacyverklaring.

7.3. Om een optimale service te garanderen, heeft de klantendienst toegang tot je account, en dit uitsluitend in het kader van de verlening van onze diensten naar jou toe.

Artikel 8 – Aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor de verwerking van Persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan steeds bij deze autoriteit terecht,

- per brief:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - België

- per telefoon:
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

- per e-mail:
contact@apd-gba.be


Artikel 9 – Cookies

Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we je graag door naar onze Cookie Beleid: Cookie Beleid.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.
De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Algemene Privacyverklaring.