Privacybeleid

smartphoto Privacybeleid

Bij de aanmaak van je smartphoto-account worden er een aantal persoonlijke gegevens gevraagd zoals je naam, e-mailadres en postadres. Voor zover we persoonsgegevens van een gebruiker verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen bestemd zijn voor intern gebruik en marketing. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in het bestand van smartphoto group NV waarvan u de contactgegevens vindt onder de rubriek Contactdetails van deze algemene voorwaarden. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor deze verwerking. Het doel van deze verwerking is u op de hoogte te houden over onze producten en diensten. U gaat akkoord dat uw persoonsgegevens verstuurd worden naar vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met smartphoto group NV voor hun commerciële prospectie. U heeft het recht toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens alsook het recht deze te verbeteren indien deze onjuist blijken te zijn. U kan zich op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing redenen.
Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

Contact smartphoto:

smartphoto.com
DA 852-809-8
Postbus 4
9230 Wetteren

Tel: 09 365 99 00
E-mail: contact.nl@smartphoto.be

Uitschrijving: Je kan je eenvoudig van de commerciële mails uitschrijven door onderaan in één van de smartphoto e-mails op de link 'uitschrijven' te klikken en daarna te bevestigen op de uitschrijfpagina.